Sverigedemokraterna i Säter

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Säter

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jenny Nordahl_DSC9732

Ordförande

Skicka e-post till oss
Tel: 070-7711950

 • Lösenordsskyddad: Årsmötet 2019

  Av jennynordahl den 27 januari, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Jimmies Vårtal 2018

  Av jennynordahl den 12 april, 2018
  0

  Följ med oss till Stockholm

  och lyssna på Jimmie 

  Lördag 5 maj

   

   

   

   

  Vi upprepar förra årets uppskattade bussresa och erbjuder våra medlemmar i Älvdalen, Orsa, Siljansbygden

  och Södra Dalarna att vara med på vårtalet i Stockholm – Långholmen.

  Tillsammans lämnar vi Dalarna i buss. På resan ner gör vi ett litet snabbstopp för att sedan fortsätta mot Långholmen.

  Vi vandrar fritt i området under dagen och tittar och lyssnar på det vi känner för och åker sedan tillsammans hem igen till Dalarna.

  Dagen börjar kl. 12 i Stockholm och håller på till kl. 16:00 då åker vi hem.

  Pris: 200sek/person

  Anmälan:      Maila namn, telefonnummer, vart du stiger på och medlemsnummer till anna-lena.blomkvist@sd.se

  Vi har plats för 55 personer på bussen – Så det är först till kvarn som gäller.

  Betalning:     Du får efter din anmälan ett svarsmail med betalningsinformation om vart du ska betala.

  Märk inbetalningen med ditt medlemsnummer (inget annat).

        Först när detta är betalt är platsen din. Anmälan är bindande (återbetalning sker inte).

   

  Sista anmälningsdag 27 april!

   

  Frukost:      Det finns möjlighet att beställa smörgås med te/kaffe och kaka på bussresan ner.

  Ost och skinksmörgås med te/kaffe och kaka 50kr

  Salami och brieost-smörgås med te/kaffe och kaka 60kr

                         Beställ smörgåsen när du anmäler dig via mail, betalning av smörgås sker på bussen.

   

  Mer info angående tid och busshållplats m.m. kommer när du anmält dig.

  Bussen gör ett stop för att hämta upp er på följande ställen: Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Säter och Hedemora.

  Ni i Älvdalen kommer att samåka till Mora, då körtiden annars inte räcker till för bussen.

  Vid frågor kontakta Anna-Lena Blomkvist 070-142 94 79 eller Björn Brandth 070-598 08 95

 • Nytt SÄBO i Säter

  Av jennynordahl den 22 mars, 2018
  0

  Hej alla

  Det är nu på gång att Säters kommun skall bygga ett nytt SÄBO.

  Detta tycker vi är på högtid!

  MEN, vi tycker dock att placeringen inte är genomtänkt.

  Styret i Säter har röstat igenom att det skall byggas på ”Förskoletomten” uppe vid Falkgränd.

  Vårt förslag är att det skall byggas på ”Alga”tomten. Det beror på flera saker bl.a för att komma till åsen kommer all trafik att köra via Gränsgatan som idag är en gata med både parkering och in/utfarter till hus.

  På denna gata kommer det i framtiden (om SÄBO byggs på åsen) trafikeras av tungtrafik med allt ifrån olika transporter av varor och även ambulanser, färdtjänst mm. Hur mycket kommer det att kosta kommunen att bygga om denna gata OCH hur kommer det att påverka alla de som bor längs denna gata? Vi ser det betydligt bättre om det byggs på Alga, det finns redan en stor gata som klarar tyngre trafik, dock skulle den behöva få lite ny asfalt.

  Fler positiva saker ser vi med Alga tomten det är att det blir en utemiljö som man kan kalla för utemiljö, tomten är nästan dubbel så stor.

  Vi vill uppmuntra och upplysa alla om att det nu är samråd för byggnationen. (se info nedan)

   

   

  Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet

  Säters kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Planområdet är delvis beläget på den östra delen av Prästgärdet i Säters tätort, delvis beläget i den nordöstra delen av bostadsområdet Åsen.  Planområdet avgränsas i nordost av Åsenvägen, i söder av Dahlanders väg och i väster av gång- och cykelvägen som löper mellan Södra Kyrkogatan och Åsenområdet. Förslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte.

  Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare mark-användning för att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen upp-förande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning).

  Samrådet äger rum under perioden 2018-03-06 till 2018-04-03. Ärendet handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär att planen efter samrådet även kommer att ställas ut för granskning (inkl. kungörelse) innan planen kan antas.

  Samrådshandlingarna bifogas detta meddelande men finns även tillgängliga här:

  På kommunens hemsida: https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/stadsplanering/detaljplaner/detaljplan-for-sarskilt-boende-m-m-vid-prastgardet/

  På kommunens bibliotek: Biblioteket i Säter, Skolgränd 6

   

  Så här lämnar du dina synpunkter

  Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen senast 2018-04-03 till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 30 Säter. Den som inte senast då har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  Vill du veta mer eller har frågor?

  Kontakta Stefan Spånberg på telefon 0225-551 47 eller skicka e-post till: stefan.spanberg@kommun.sater.se

  Samhällsbyggnadsnämnden

  1. Brev Samråd

  2. Planbeskrivning Detaljplan för Särskilt boende Prästgärdet

  3. Plankarta Detaljplan för Särskilt boende Prästgärdet

  4. Antikvarisk förundersökning

 • 2:a kallelse till årsmötet 2018

  Av jennynordahl den 28 januari, 2018
  0

  Hej alla!

   

  Här kommer 2;a kallelsen till årsmötet den 11/2-2018 kl. 14,00 på Trädgårdsgatan 3 i Säter (ingång på hörnet)

  Efter mötet bjuder vi på kaffe och smörgåstårta.

  Här är alla handlingar inför mötet, dessa kommer även att finnas till hands på mötet:

  Balansrapport

  Valberedningens förslag Södra 2018

  ny valberedning

  2017-08-Kommunförening-Dagordning-årsmöte-1

  2017-08 Verksamhetsberättelse

  förslag till valsedel för kommunen

  Resultatrapport

  Granskning 2018

 • Årsmöte

  Av jennynordahl den 8 januari, 2018
  0

   

  Då var det åter dags för årsmöte för SD Södra Dalarna

  Vi kommer att hålla detta söndagen den 11/2 kl. 14,00 i vår lokal i Säter, Trädgårdsgatan 3, ingång från gaveln.

  Vi hälsar ny som gamla medlemmar välkomna. Alltid kul när vi är många.

  Andra kallelsen kommer ni att finna på vår hemsida https://sater.sd.se/ eller https://hedemora.sd.se/, här kommer all info att finnas senast den 28/2-2018

   

  Varmt välkomna

  Jenny Nordahl med styrelse.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.